Vacuum tørke - (opp til 100°C)
50%-70% energibesparelser. Tørkemetoden egner seg til alle typer treslag.
Les mer
TVS - Høytemperatur (150-230°C)
Enestående kvalitet, kortere behandlingstid, lavere drift og investeringskostnader.
Les mer
Bygge din egen vedtørke!
Nytt eller brukt utstyr, tilpasset ditt behov.
Les mer
Pressvacuum
Egnet for små tørkekvanta. Spesielt godt for løvtre og andre verdifule treslag.
Les mer
Vi levere tørkesystemer, fra komplette nøkkelferdige anlegg til maskinelt utstyr for selvbyggere. Konvensjonelle, kondensasjon, høytempratur eller vacumtørker.

Fyringsanlegg fra 500 til 20 000 kWh. Bioenergi er en ressurs som gir minimal forurensning og kan kombineres med våre tørkesystemer.