fuktighetsmaalingsinstrumenter

 

FOR PROFESJONELL MÅLING INNEN TRE- OG BYGGEINDUSTRIEN

Ovenfor vises noen av de tilbehør som kan kjøpes separat.
 1. Målehode med hammer
 2. Håndmålingshammer
 3. Programvare for tilrettelegging i Windows og DOS. Informasjon på flere språk kan leses fra PC'n.
 4. Kontrollblokk Brukes til å kontrollere at måleapparatet fungerer korrekt og gir nøyaktige avlesninger.
 5. Målestift - isolerte/uisolerte Finnes i forskjellige lengder.
 6. Temperatursensorer Disse kan kobles direkte til fuktighetsmåleren, og forandres til et helautomatisk termometer. Den kan, naturligvis, også brukes til automatisk korrigering av tretemperaturen.
 
koffert
MODEL FMD - PLUSS. Den mest avanserte måleren for å bestemme trevirkets fuktighet.
 • Kalibreringskanaler for 79 treslag og 7 ulike byggmaterialer. 0,2% nøyaktighet.
 • Automatisk temperaturkorreksjon.
 • Minne for 1000 målinger i 75 "rapporter" i ulike målingsserier.
 • Statistisk kalkyle av målte data, gjennomsnitt, avvik, mulige intervall.
 • 8 posisjoner for innprogrammering av forskjellige treslag · presentasjon på 8 ulike språk
 • RS232 port for utskrift av data på papir eller for å legge dem inn i en database.
 
MODELL FME. For profesjonell måling innen treindustrien.
 • Samme mikroprosessor som i FMD-Plus, målingsnøyaktighet 0,2%.
 • Kalibreringskanaler for 79 treslag, tregrupper og 7 ulike bygningsmaterialer.
 • Kan utrustes med temperatursone for automatisk temperaturkorreksjon.
 • Minne for 50 oppmålte verdier.

 

MODELL FMC. Rask og enkel for anvendelse innen tre- og byggeindustrien.

 

 • Automatisk kalibrering for 4 ulike grupper av treslag.
 • Kalibrering for 7 ulike byggematerialer - dvs. betong, gips etc.
 • Automatisk temperaturkorrigering etter manuell innstilling av gjeldende temperatur.
FMC-A. Fast montert målingsutstyr for trelasttørker.
           Ett antall målingssonder innborret i trevirket føres sammen til en terminal, hvor de ulike verdiene kan avleses                 med en håndmåler.

 

FMW. Kontaktmåler for høvlede og bearbeidede overflater.

         Måleren legges på overflaten uten å bruke islagselektroder.

         Gunstig for kvalitetskontroll av ferdige varer. · 0,5% målingsnøyaktighet.

          Minne for opptil 50 målingsverdier.