kond-konv_s

 

Nøkkelferdig tørkeanlegg.

Vi kan leveres fra den minste servicetørken (10 m³) til største turbokammer (180 m³).
Rustfritt, aluminium eller betong. I mer enn 40 år har InMark AS i samarbeid med ledende fabrikanter og levert skreddersydde og nøkkelferdige tørkeanlegg.
 
Kammeret kan leveres i betong, rustfritt stål eller aluminium. Vi kan selvfølgelig være behjelpelig med tekniske spesifikasjoner for selvbyggere. Vi leverer alle tørkestørrelser fra 10 m³ til 180 m³ tørkekammere. Se egen spesifikasjon for Service tørker (små kammertørker)
 
 

Kondensasjonstørker

En kondensasjonstørke er en konvensjonell tørke med et kondensasjonsagregat.

hb74

Den viktigste forskjellen mellom kondensasjonstørker og konvensjonell tørke er at kondensasjonssystemet er et lukket system. På samme måte som ved tradisjonell tørke fjernes fukten fra trevirkets overflate med hjelp av passerende varm luft, men i stedet for å ventilere ut luften ledes den inn i et avfuktningsaggregat hvor vannet kondenseres bort og kondenseringsenergien tilbakeføres til tørkekammeret. På denne måten spares mye energi. Kondensasjonstørkene er fleksible, og det finnes aggregater for hvert tørkebehov. Skissen nedenfor viser hva som hender når varm fuktig luft passerer gjennom et kondensasjonsaggregat. (Varmepumpe.)
kondagg1
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vifte drar luften over fordamperen, som ved hjelp av et kjølesystem holder på en temperatur som er lavere enn omgivelsene.

Luftens temperatur synker hurtig til under metningspunktet når den passerer gjennom fordamperen, og fuktigheten kondenseres og ledes bort som vann. Her kommer nå varmepumpeprinsippet inn. For hver kg vann som kondenseres, produseres 0,65 kW varme, som tilføres luften da den passerer kjølesystemets varme del, (kondensasjonsbatteriet).

Selv varmeenergien fra de luftavkjølte kompressor- og viftemotorene tilføres luften og dermed tørkeprosessen. Tørkeprosessen foregår i henhold til skjema, dvs. til trevirket har oppnådd ønsket fuktighet.

kondensasjonsagg3

kondensasjons01kondensasjons03mindreanlegg
Kondensasjonsaggregat (varmepumpe) er beregnet å være innbygd i sidevegg eller bakvegg på tørkekammeret. Inne i tørkeklimaet finnes det kalde og varme batteriet, utenfor sitter kompressor samt alle styre- og reguleringsfunksjoner. Fordamperen, det kalde batteriet hvor luftens fuktighet kondenserer, er utsatt for meget store påkjenninger og er derfor utført i rustfritt stål. Kompressoren er av type Copeland, en semihermetisk sluttet stempelkompressor, plassert utenfor tørkemiljøpet. (Se vedlegg). Aggregatet finnes i flere størrelser og dimensjoneres etter kundes tørkebehov.

 

 

VIFTER

abb32

Aksialvifter med reversering, noe som gjør at viftene gir maksimal luftmengde i begge luftretningene. Antall vifter og luftmengde dimensjoneres avhengig av mengde trelast og dimensjon som er i tørkekammeret. Styringen vil automatisk kunne redusere luftmengden avhengig av hvor du er i tørkeprosessen.
 
Evakueringsviftene er plassert slik at den suger råluften midt i trelasten, hvilket gir minst mulig varmetap. Luftinntaket er styrt slik at du får en forvarming av luften før den treffer trelasten.

Ved hjelp av frekvensomformere kan vi styre luftmengde og lufthastighet trinnløst under tørkeprosessen, hvilket opptimaliserer tørkekvalitet og energiforbruk.

VARMEBATTERI

Tørkene kan leveres med rustfrie eller kobber/aluminium batterier for vannbåren varme, eller med el.batterier av syrefast stål. Installert varmeeffekt dimensjoneres avhengig av tørkemetode og tørkens størrelse.

STYRINGER

Tørken styres ved hjelp av PLS, det er den som er hjernen i tørken, og optimaliserer tørkeprosessen. Vi har derfor lagt stor vekt på å kunne levere riktig styring etter behov.

 

Alle styringer baserer tørkeprogrammet på trevirkets avfuktningsevne. Ved hjelp av PC kan man kommunisere med alle kammerene, og innlastning av parametere skjer fra en sentral plass. På skjermen kan man lese av alle parameterene i tørkeperioden og dynamiske trendkurver, ubegrenset antall tørkeprogrammer, tørkerapporter og alarmoversikt.
Trendkurvene kan lagres og presenteres som bilde. Bildet kan enten vise hele tørkeforløpet eller en forstørrelse av valgfri del av tørkeperioden. Systemet har mulighet for utvidelse til beregning av effektforbruk, vannuttak og andre interessante parametere. Dette gjør at man kan oppdatere og utvide styringssystemet i ettertid.


BYGNINGER

Tørkeprosessen skaper et svært aggresivt miljø inne i trelasttørken, og det stilles derfor store krav til bygningens konstruksjon og byggemåte.

LETTELEMENT

Bygget utføres i et monteringsbart system som ved økt kapasitetsbehov lett kan bygges ut. Elementene kan leveres i flere tykkelser. 100, 150 og 200mm. Utvendig kledning av 0,6 mm galvanisert plastbelagte stålplater. Innvendig kledning av aluminiumsplater. Som alternativ kan det levere rustfritt i forskjellige tykkelser. Sideveggene har en beskyttelsesvegg i 50 mm treverk som er lett å bytte ut om nødvendig.


BETONGELEMENT

Etter ønske kan vi levere bygning utført i prefabrikert betongelement.


PORT

Løfte-skyveport i Sandwich elementer. Elementene kan leveres i flere tykkelser og med utvendig og innvendig alluminiumskledning. Som alternativ kan det levers rustfritt på innsiden. Porten har kraftige rørgummitetninger og leveres med el.hydraulisk løftesystem. Panelene monteres i en 6 mm tykk aluminiumsprofil med opphengsbolter, løpeskinner og hydraulisk portmaskineri. Portbladene har 2 stk. gjennomgående firkantrør som gir porten stabilitet og styrke, samtidig med at lasten blir overført til bunnprofilen.


INNREDNING

Kammeret har nedfellbart tak med aluminiumsramme som stabiliserer de øverste plankeradene, noe som minsker vridninger og sprekkdannelser. Kammeret er utstyrt med nødvendig flaps som tetter mellom trelasten og tørkevegg, slik at luften må passere gjennom luftespaltene i trelastpakkene - noe som gir optimalt tørkeresultat og minsker energiforbruket.


EL-INSTALLASJON
p1010043
Vi leverer komplette el.tegninger og kan om ønskelig 
levere et nøkkelferdig el.anlegg.