Denne typen av tørker er utstyrt med aluminiumsplater som er fylt med varmt vann. Treetvirket er stablet mellom platene, som således erstatter strø på vanlig pakkeinnlegging. Dette gjør at varmefordelingen er meget effektiv. Presstørken er først og fremst egnet for små tørkekvanta. Egner seg spesiellt godt for løvtre og andre verdifule treslag. Pressvacuumtørker er meget rask og krever lite energi, samtidig som det gir gode tørkeresultater.

Tørken er tilgjengelig i størrelser på  0,3m3 til 10 m3 og krever liten investering.

 

liten press vakum

Vacuum Tørking designet for 0,3 til 3,6 m3

 

mellom pressvacum

Vakuumtørk laget i 5 - 10 m3

termografisk analyse

 

HYGROSKOPISKE EGENSKAPER (Tilpassning til luftfuktighet)

• Virkets påvirkning av klimaet, (hygroskopitet) er redusert med 30-50% 
• Virket krymper og sveller mye mindre. 
• Bedre formstabilt.
• Kuver seg mindre
• Høyner kvaliteten på sluttproduktet, gulv, dører, vinduer, møbler, kledning, verandagulv, osv.

MEKANISKE EGENSKAPER

• Ved  varmebehandling av virket i temperaturer mellom 160 - 230°C forandres noen mekaniske egenskaper.
• Virket blir sprøere.
• Tåler nindre bøynin.
• Mindre egnelig til konstruksjonsvirke.
• Blir hardere.
• Tåler mere trykkbelastninger.

Tilgjengelig teknikk

På nåværende tidspunkt finns føljande systemer tillgjengelig på markedet for behandling av virke med høgtemperatur:

• Kammer med atsmosferes trykk og overopphetet damp.
• Kammer med  atmosferes trykk og gass. (Nitrogen).
• Vakuumkammer med mettet damp / overopphetet damp eller gass (Nitrogen)