Denne typen av tørker er utstyrt med aluminiumsplater som er fylt med varmt vann. Trevirket ligger mellom platene, som således erstatter strø på vanlig tørkeanlegg. Dette gjør at varmefordelingen er meget effektiv. Presstørken er først og fremst egnet for små tørkekvanta. Egner seg spesielt godt for løvtre og andre verdifule treslag. Pressvacuumtørker er meget rask og krever lite energi, samtidig som det gir gode tørkeresultater.

Tørken er tilgjengelig i størrelser på  0,3 m3 til 10 m3 og krever liten investering.

 

liten press vakum

Vacuum Tørking designet for 0,3 til 3,6 m3

Prinsipp 

 

Vakuumtørk laget i 5 - 10 m3