Trelasttørker for mindre sagbruk og trebearbeidende industri. Tørkeanlegg 10 - 50 m³ med stor fleksibilitet. Skreddersys til ditt behov. Kondensajons- eller konvensjonell tørke. 
 
service
 
INMARK AS har over 40 års erfaring i å bygge trelasttørker til små og mellomstore sagbruk samt til øvrig treindustri.
 
Sammen med vår samarbeidspartnere har vi funnet frem til en standardløsning for en tørke beregnet på 10 - 50 m³ trelast.
 
Den kan bygges enten som en konvensjonell luftvekslingstørke og kobles til en varmekilde eller som en kondensasjonstørke.
 

Leveringen kan skje i henhold til tre alternativer:

 • Den som allerede har en passende bygning eller som vil bygge selv, kan kjøpe kun maskinutrustningen sammen med tegninger over huset og monteringen.
 • Vil man kjøpe en komplett tørke, og har kapasitet til å bygge selv, leverer vi et komplett byggesett med alt materiell til byggingen og maskineriet - sammen med nøyaktige tegninger og anvisninger.
 • Til den som ikke vil bygge selv kommer vi med alt utenom betongplattingen, og vi setter opp en nøkkelferdig tørke. 

   

Samme hvilken form for levering man velger, kan man få igangkjøring og opplæring fra oss. Naturligvis kan vi yte den service og oppbacking man trenger. Når vi har kjørt i gang tørken innebærer ikke dette slutten på leveringen, men begynnelsen på et langt samarbeide.

 

 

IM - TRELASTTØRKER

IM tørkekammer er konsturert for å oppnå maksimal tørkeeffektivitet og laveste mulige driftskostnad. Dette kan skje ved at alle detaljer i prosessen er avpassede til hverandre. 

Selve kammeret består av en tett overbygning. Dette garanterer et minimum av varmetap, både gjennom veggene og ved dørene. Kammerets innervegg skal være av aluminium eller annet egnelig bygningsmateriale, for å motstå det fuktige aggressive klimaet. 

IM tørkekammer kan lages i ulike størrelser og utforminger. INMARK AS kan tilby byggetegninger eller gi nøye anvisninger til den som skal tegne tørken.

 

MASKINER

servicetorke

De ulike modellene utgjør et komplett program med passe utrustning for alle behov - fra det lille modellsnekkeriet til det store sagbruket.
 • Et viktig komponent i kammeret er sirkulasjonsviftene. Tørkeresultatet er i høyeste grad avhengig av at et rett volum luft passerer gjennom pakken med rett hastighet. INMARK AS sin lange erfaring er den beste garantien for at riktig vifteutstyr velges.

 • En av de positive effektene ved å bruke varmepumpeprinsippet er at ekstra varme hele tiden tilføres tørkeprosessen. For å kunne beholde et nøye tørkeskjema må noe overskuddsvarme avledes. Dette skjer gjennom et temperaturbalansesystem, som består av en evakueringsvifte med ett luftinntak, som erstatter den evakuerte varmluften.

 

STYRINGSSYSTEM OG INSTRUMENTER

servicetorkerstyring

Til tørken finnes et komplett oppsett av ulike styringsinstrumenter. Den enkleste form består av en hygrostat og en termostat montert på maskinen eller på veggen inne i kammeret. Styringen og overvåkningen kan også skje utenfra, og for større kammer finnes et helautomatisk styringssystem som overvåker tørkeprosessen fra begynnelse til slutt.

 

PLANLEGGING OG KOSTNADER

Med utgangspunkt i kundens tørkebehov, planlegger og beregner INMARK AS hele tørkeanlegget. For dette arbeidet behøver man opplysninger om:

 • Treslag
 • inngående fuktighet
 • ønsket sluttfuktighet
 • ønsket tørkevolum
 • pakkestørrelse.