Papphylsetørker, keramiktørker, sukkertøytørker, flistørker, korntørker.


Gjennom mer enn 40 års erfaring har vi vært involvert i mange tørketekniske oppgaver. I samarbeid med ledende produsenter kan vi levere tørker til de fleste tørkebehov, som f eks

  • papphylser
  • keramikk
  • sukkertøy
  • skogsflis
  • korn
  • m.m.

Kontakt oss for mer informasjon.